Feature Top (Full Width)

Thursday, July 11, 2013

#PERKONGSIAN 1: PEMIMPIN

Assalakualaikum dan salam sejahtera... Pemimpin mesti mampu mempengaruhi tingkahlaku orang lain,bersama mencapai matlamat organisasi & mengekalkan perpaduan.

 "A good leader is a good follower".

Pemimpin memiliki 3K= Kepercayaan, kualiti, keyakinan.

 Pengurus vs Pemimpin:
- Pengurus mentadbir, pemimpin memperbaharui
- Pengurus meniru idea, pemimpin memberi idea
- Pengurus fokus kepada sistem, pemimpin fokus kepada ahlinya
- Pengurus mengawal, pemimpin membina kepercayaan


  "Berkerjalah bersama saya, bukan berkerja untuk saya"
Mantan Perdana Menteri Malaysia yang ke 5, Y.A.B Datuk Seri Utama Tun Abdullah bin Haji Ahmad Badawi