Feature Top (Full Width)

Thursday, June 21, 2012

Lagu IPG Lestari

 
 Lirik IPG Lestari


Budaya hijau gaya hidup IPG
Memupuk kesedaran kelstarian alam
Kami mengguna sumber secara kreatif berhemah
Kami teladani gaya kepimpinan lestari

Korus :
IPG gemilang, pemangkin masyarakat lestari
Warga IPG membudayakan amalan lestari
Dengan menghijaukan pengurusan kokurikulum
Kurikulum dan persekitaran, IPG Lestari

Kami memupuk budaya lestari
melalui pengajaran dan pembelajaran
Kamilah penggerak pembangunan kelestarian
Membina jati diri, modal insan berkualiti

Ulangkan Korus

IPG lestari, masyarakat madani
Memelihara sumber meningkatkan kualiti hidup
IPG gemilang, pemangkin masyarakat lestari
Mencernakan kelestarian melalui pendidikan

No comments: